ขมเชยการบริการรถเมล์ สาย 7

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สวัสดีค่ะ อยากจะขอชมเชยไปยังคนขับรถเมล์สาย7 นายสมศักดิ์ เพียรดี และพนักงานเก็บค่าโดยสาร(ไม่ทราบชื่อ)หมายเลขรถ 6-50440 ที่ปฏิบัติงานวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 พนักงานขับรถ ขับรถดีมาก ใจเย็น ไม่ฉวัดเฉวียน คำนึงถึงผู้สูงอายุเวลาขึ้นลง พนักงานเก็บค่าโดยสาร มีความสุภาพเรียบร้อย พูดจาดีมีมารยาท เอื้อเฟื้อแก่ผู้สูงอายุทุกท่านที่โดยสารรถเมล์ เช่น ช่วยพยุง ช่วยหิ้วของ มองดูและคอยระวังเวลาผู้สูงอายุขึ้นและลงบันได ทุกป้าย ในฐานะที่ดิฉันโดยสารรถสาย7 อยุ่เป็นประจำ สิ่งเหล่านี้ผู้โดยสารอย่างดิฉัน มองเห็น ว่ามีความแตกต่างจากสาย7 คันอื่นๆค่ะ อยากฝากข้อความนี้ไปยังพนักงานทั้งสองคน เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ อยากให้คงความปรารถนาดีที่ปฏิบัติต่อผดส.เช่นนี้ต่อไป สิ่งที่ท่านทั้งสองคนได้กระทำนั้น แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ถือเป็นสิ่งที่ดีงามในการอยุ่ร่วมกันในสังคมซึ่งหาได้ยากในปัจจุบันค่ะ ปล.บังเอิญเจอโน้ตที่เคยโน้ตชื่อและหมายเลขรถไว้ จำได้เพียงเท่านี้ จึงมาเขียนคำชมช้าไปหน่อยค่ะ ขออภัย ขอบคุณ ขสมก.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 7 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ