การให้ข้อมูลของ 1348

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ได้ติดต่อสอบถามเส้นทางการเดินรถประจำทาง 508 ผ่านทางโทรศัพท์ 1348 ว่ายังวิ่งตามเส้นทางปกติหรือไม่ ผ่านทาาช้างหรือไม่ โดยสอบถามถึงสองครั้งก็ได้รับคำตอบว่าวิ่งผ่าน ครั้งแรกโทรถามก่อนเดินทาง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเดินทางว่าจะเดินทางเช่นไร ครั้งที่สอง เมื่อมาถึงท่ารถที่ไม่ได้เปิด จึงได้ให้ข้อมูลไปว่าปิด ก็ได้รับคำตอบว่าไม่ได้บอกผิด ปิดเป็นช่วงๆ ให้ไปขึ้นรถที่กรมรักษาดินแดน จึงได้ให้ข้อมูลเรื่องถนนปิด เมื่อเดินทางมาถึงกรมรักษาดินแดนก็ได้สอบถามพนักงานท่ารถสายอื่นก็ทราบว่าปิดตลอดทั้งวัน จึงได้แจ้งเรื่องการสอบถาม1348 เพื่อปรับปรุง ซึ่งนายท่ารับฟังข้อเสนอแนะด้วยดี จึงอยากให้พนักงาน1348 ปรับปรุงในเรื่อง 1.การหาข้อมูลในปัจจุบัน 2.การตอบคำถามหากไม่ทราบ จะหาข้อมูลหรือตอบว่าไม่ทราบ 3.การน้อมรับข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำต่างๆ 4.การรู้จักขอโทษหากให้ข้อมูลผิด