การใช้ภาษาอังกฤษ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พอดีเห็นป้าย แจ้งราคาค่ารถ คิดว่าสายพิเศษวิ่งจากสุวรรณภูมิไปถนนข้าวสาร (ประมาณนี้) ใช้คำว่า Fair ที่ถูกต้องคือ Fare นะคะ อีกเรื่องคือ บันไดขั้นสุดท้ายของรถบางคัน (ย้ำว่าบางคัน) สูงมาก ขึ้นลงลำบาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือคนพิการหรือตัวเตี้ยค่ะ ดิฉันใช้สาย 3 29 77 ฝากด้วยละกัน ขอบคุณค่ะ

คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงเพื่อการให้บริการที่ดีต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ