การแลกเปลี่ยนรถยนต์โดยสารปลดระวาง จำนวน 119 คัน

วันที่ประกาศ: 
31/07/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ราคากลาง: 
12,531,200.00 บาท