การแปลภาษาบนจอแสดงชื่อป้ายรถเมลบนรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
แยกพงษ์เพชร - Separate phongphet TOT -  phone ngam ซอยแว่นตา - road eyewear ชินเขต1 - F1 chinnakhet ชินเขต2 - chin khet2 เรือนจำกลางคลองเปรม - Klong prem central prison การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้ามแยกเกษตร - ....separation of agriculture มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - mo kasetsart โรงพยาบาลวิภาวดี- rongpayaban wipawadi อ่านแล้วสับสนนะคะ ชื่อที่ควรแปลกลับไม่แปล ใช้ทับด้วยคาราโอเกะ บางอย่างไม่ควรแปลกลับแปลซะเสียเลย บอกเลยว่าอยากเห็นหน้าคนแปลมากค่ะ ควรจะกลับไปเรียนใหม่นะคะ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอบคุณที่แนะนำบริการ