การเปลี่ยนเส้นทางเดินรถเมล สาย 101

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สืบเนื่องจาก รถเมลสาย 101 ได้เปลี่ยนเส้นทางเดินรถ จากเดิม วิ่งเข้าเส้นพุทธมณฑลสาย 2 ไปจอดที่อู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 และต่อมา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 รถเมล์สายดังกล่าว(มีการโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ ด้วย) ได้เปลี่ยนเส้นทางไปวิ่งยังถนนเส้นกาญจนาภิเษก เพื่อไปเข้ายังอู่ใหม่ (อู่เพชรบรม) ทำให้สะดวกต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ในการเดินทาง เพราะถนนเส้นกาญจนาภิเษกนี้ มีรถเมล์ประจำทางเอกชน เพียงสายเดียวให้บริการ ซึ่ง ๆ นาน ๆ จะมาสักคัน และมีรถสองแถวเล็กอีกหนึ่งสาย ร่วมบริการ (แต่การนั่งรถสองแถวก็สะดวกสบายสู้รถเมล์ไม่ได้) ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าโดยสารได้แจ้งว่า ไม่สามารถวิ่งเส้นทางกาญจนาภิเษกได้อีก เพราะมีคนขับรถสองแถวมาเจรจาที่อู่เพชรบรม จึงอยากทราบว่าสรุปแล้ว รถเมลสาย 101 จะกลับมาให้บริการในเส้นกาญจนาภิเษกอีกไหม และมีเหตุผลใดที่ทำให้เป็นแบบนี้ และเหตุใดจึงไม่คำนึงถึงความสะดวกของประชาชนเป็นหลัก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ