การเดินทางโดยรถโดยสาร

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากปากทางวัดชัยพฤกษ์มาลา ถ.บรมราชชนนีขาออก ไปวิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา โดยรถโดยสารประจำทาง ต่อรถน้อยที่สุด ไปอย่างไรคับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขอเรียนว่า ผู้ใช้บริการใช้บริการรถโดยสารประจำทางสาย 515, 124 ตรงข้ามวัดพฤกษ์มาลาไปลงวิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา ผู้ใช้บริการสามารถโทรสอบถามเส้นทางผ่านสายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ