การเช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
167000
ราคากลาง: 
166,599.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
166,599.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
165,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กันยายน 27, 2562