การเคลื่อนตัวและรอรถเมล์สาย 141

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปัจจุบันช่วงเช้ารอรถเมล์สาย 141 บริเวณกรมศุลกากร โดยเฉลี่ย 30 นาทีเป็นต้นไป หลังจากช่วง 08:00 น. พอเช็กในแอปพลิเคชัน ViaBus ก็พบว่าไม่มีรถเลย รบกวนช่วยแก้ไขด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)