การว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่นครอินทร์ เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดบวิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
365,699.25
วันที่รับเอกสาร: 
08/09/2560 - 19/09/2560
วันที่ยื่นซอง: 
08/09/2560 - 19/09/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
20/09/2560
ราคากลาง: 
357,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
บริษัท รักษาความปลอด ที.เอส.จี อินเตอร์การ์ด จำกัด
336,000.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
345,765.21
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด
336,000.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กันยายน 8, 2560