การว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย อู่พระประแดง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1249760
วันที่รับเอกสาร: 
16/06/2559 - 28/06/2559
วันที่ยื่นซอง: 
08/07/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
08/07/2559
ราคากลาง: 
1,112,976.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีเคียว สเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
14,000.00
หจก. สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
15,444.38
บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
16,959.50
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีเคียว สเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
14,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มิถุนายน 3, 2559