การว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด (สพบ.) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
422136
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/08/2561
ราคากลาง: 
285,200.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
333,600.00
บริษัท พี.เอ็ม. โกลวิ่ง คลีน จำกัด
381,348.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
333,600.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, สิงหาคม 27, 2561