การว่าจ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดรถยนต์โดยสารประจำทางธรรมดา

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
-
วันที่รับเอกสาร: 
08/09/2557 - 22/09/2557
วันที่ยื่นซอง: 
08/09/2557 - 22/09/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
23/09/2557
ราคากลาง: 
0.00
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กันยายน 8, 2557