การว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยววิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
4407200
ราคากลาง: 
4,407,200.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท สตรีม ไอ.ที คอนซัลติ้ง จำกัด
4,407,200.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด
4,120,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กันยายน 28, 2561