การบริการสาย 102

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถสาย 102 นอกจากจะไม่เพิ่มรถในช่วงเวลาเร่งรีบ ยังเอารถส้มเก่าๆมาวิ่ง แอร์ไม่เย็นคนก็ยืนเบียดจนแน่น ไม่แก้ไข หรือเอารถครีมแดงมาวิ่งเลยน่าจะเย็นกว่า เป็นสายที่รถให้บริการน้อยมาก ยืนรอรถเป็นชั่วโมง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใหม่ใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)