การดูแลรถเมล์และการซ่อมบำรุงรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ใช้บริการรถเมล์สาย47 ครีมแดง เบอร์หลังรถ 4-80503 พบกระจกที่แตกทั้งบาน อยู่ในสภาพที่ปิดอยู่ ถ้าหากคนไม่เห็นก็จะเกิดอันตรายต่อผู้โดยสาร จึงอยากจะให้ดำเนินการเปลี่ยน และมาการตรวจสอบรถทั้งคันก่อนจะออกให้บริการ ขอบคุณค่ะ

จะนำรถเข้าตรวจเช็นให้เรีบยร้อยก่อนออกมาให้บริการ