การชำระเงินผ่านบัตร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไหนๆ ก็ทำเครื่องรับชำระแล้ว ทำไมต้องออกบัตรใหม่ด้วยครับ เป็นบัตรแค่ของขสมก เท่านั้นอ่ะครับ ทำไมไม่ทำให้ระบบเชื่อมกันด้วยบัตรแมงมุมล่ะครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ