การจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
10987648.10
ราคากลาง: 
10,987,648.10
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
9,613,297.30
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
9,613,297.30
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กันยายน 20, 2562