การจำหน่ายทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2558 ของเขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
500000
วันที่รับเอกสาร: 
25/11/2559 - 08/12/2559
วันที่ยื่นซอง: 
25/11/2559 - 08/12/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
09/12/2559
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 25, 2559