การจำหน่ายซากอะไหล่เก่ารถยนต์โดยสารที่ไม่ใช้งาน เขตการเดินรถที่ 7 (อู่ท่าอิฐ)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
500000
วันที่รับเอกสาร: 
23/03/2560 - 10/04/2560
วันที่ยื่นซอง: 
23/03/2560 - 10/04/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
11/04/2560
ราคากลาง: 
225,820.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 23, 2560