การจำหน่ายซากอะไหล่เก่ารถยนต์โดยสารที่ไม่ใช้งาน เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
0.00
วันที่รับเอกสาร: 
17/06/2558 - 01/07/2558
วันที่ยื่นซอง: 
17/06/2558 - 01/07/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
02/07/2558
ราคากลาง: 
0.00
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
สามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องขอแบบสอบราคาได้ที่ www.bmta.co.th
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มิถุนายน 17, 2558