การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน พร้อมติดตั้ง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
2547000
วันที่รับเอกสาร: 
12/10/2559 - 17/10/2559
วันที่ยื่นซอง: 
25/10/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
02/11/2559
ราคากลาง: 
2,414,130.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เจ.เอ็น.อาร์.แอร์.ซัพพลาย จำกัด
2,390,000.00
บริษัท ส.พันแสน จำกัด
2,397,500.00
บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2,399,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เจ.เอ็น.อาร์.แอร์.ซัพพลาย จำกัด
2,390,000.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ตุลาคม 12, 2559