การจัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูล(San Storage) เพื่อทดแทนเครื่องเดิม

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
815,000
วันที่รับเอกสาร: 
08/04/2559 - 22/04/2559
วันที่ยื่นซอง: 
10/05/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
10/05/2559
ราคากลาง: 
814,270.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด
720,000.00
บริษัท แทนเจอรีน จำกัด
814,056.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
720,000.00
(โดยมีระยะเวลาดูแลบำรุงรักษา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับอุปกรณ์สำรองข้อมูล San Storage เพื่อทดแทนเครื่องเดิม)
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มีนาคม 28, 2559