การจัดซื้อน้ำมันดีเซลที่ใช้ในการขนส่ง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีกรณีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
17419146485
ราคากลาง: 
17,419,146,485.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
16,481,886,710.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
16,481,886,710.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, สิงหาคม 19, 2559