กลางคืน อยากให้ขับรถฉลอลงหน่อยค่ะ สายตาไม่ดี โบกรถไม่ทัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กลางคืนช่วยขับรถช้าลงกว่าปกติหน่อยค่ะ สายตาไม่ดีไม่เห็นสายรถเมล์ค่ะ ไฟหน้ารถเมล์ก็มืดมากไม่เห็นเลขสายรถเมล์เลยค่ะ รถเมล์แดงสาย 203 ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ