กรุงเทพ-พัทยา

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามค่ะ พอดีจะไปทำธุระที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่) จากนั้นต้องการเดินทางต่อไปที่พัทยา ไม่ทราบว่าจะต้องไปขึ้นรถตู้ตรงไหนจึงจะสะดวกและรวดเร็วที่สุดคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ