กริ่งรถเมล์รุ่นใหม่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากพบปัญหากริ่งรถเมล์รุ่นใหม่ล่าสุดเสียงเบามากๆ ไม่รู้ว่ากดไปหรือยัง อยากให้ปรับปรุงด้วยครับ