กระเป๋ารถเมล์แสดงกิริยาไม่เหมาะสม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ 20:55-21:00 ได้ขึ้นรถเมล์ 509 จากซีคอนบางแค ไปลงศูนย์สาธารสุข40 ตอนมาเก็บเิน น้ำเสียงก็ไม่ดีใส่อยู่แล้ว ตอนจ่ายเงิน บอกว่าลงป้ายนี้ พอจ่ายเสร็จ กระเป๋าก็หันไปพูดกับคนขับต่อหย้าเลยว่า เมื่อไรจะยกเลิกป้ายนี้สักที พูดด้วยน้ำเสียงที่หงุดกงิดพอควร ไม่เกรงใจดิฉันเลย เพราะตั้งใจพูดให้ได้ยิน เพราะยั่งอยู่หน้าสุด ถ้าไม่อยากบริการก็ลาออกไปค่ะ หรือไม่ก็ยกเลิกป้ายนี้ตามใจกระเป๋าค่ะ กระเป๋าผู้ประเสริฐ ลืมมองชื่อเลยค่ะ เสียดายจัง อ้อ *** รถเมล์หมายเลขทะเบียนรถ 13-1845 (6-56117) *** นะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ