กระเป๋ารถเมล์มารยาทแย่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระเป๋าเถเมล์สาย76 ผู้หญิงหน้าแก่ๆผมยาวมัดผมโทรมๆที่ชอบพูดจาโวยวายเข้างานช่วงเวลา5ทุ่ม วันที่14ตุลาคม2560 บริการแย่มากดึงแขนผู้โดยสารแรงมากเหมือนกระชากและเสียงดังถึงจะคนแน่นก็เถอะ แต่ไม่สมควรเอากระเป๋าเก็บตังมาจิ้มเรียกลูกค้า และมีรถบริการน้อยมากซึ่งสวนทางกลับคนที่จะใช้บริการ ช่วยเพิ่มรถด้วยนะคะเพื่อความสะดวกมากขึ้นค่ะไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงมาคันนึง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 76 ลักษณะดังกล่าว ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย และห้ามเอาสิ่งของไปจิ้มหรือถูกตัวผู้ใช้บริการแบบนั้น อีกเป็นอันขาด หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ