กระเป๋ารถเมล์มารยาทแย่ พูดจาไม่ได้เรื่อง สาย40คันเล็กสีส้ม 40-113 ทะเบียน 14-_____ จำมะเบียนมะได้

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ

เรียน คุณ Anonymous ขสมก.ได้รับเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารมินิบัสสาย 40 เบอร์113 แล้ว ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบขององค์การต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อทราบ