กระเป๋ารถเมลสาย 50

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
12-2341 7-3006 สาย 50 เวลา 16.10น. กระเป๋าสาย 50 ผู้หญิง มีเงินทอนแต่บอกไม่มีเข้าใจว่ากลัวไม่พอทอน แต่แสดงอาการชักสีหน้าใส่ลูกค้า รบกวนอบรมพนักงานให้พร้อมก่อนให้ปฎิบัติงานด้วยครับ ไม่สมควรทำงานบริการ แย่มากๆ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ