กรณีการไล่ผู้โดยสารลงรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีกรณีใดบ้างที่คนขับรถ สามารถไล่ผู้โดยสารลงรถได้

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า กรณีที่พนักงานสามารถให้ผู้โดยสารลงรถก่อนถึงจุดหมายได้ตาม พรบ.กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่า ห้ามนำสิ่งของที่มีกลิ่นรุนแรง วัตถุมีพิษ วัตถุไวไฟ (วัตถุระเบิด) สิ่งของมึนเมา ยาเสพติดทุกประเภทหรือผู้ดื่มสิ่งของมึนเมา ขาดสติไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ จะอยู่ในอำนาจดุลพิจารณาของพนักงานประจำรถ เพื่อป้องกันเหตุอันตรายต่อผู้โดยสารรายอื่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ