ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ ขสมก.

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]
วงเงินงบประมาณ: 
9989500
วันที่รับเอกสาร: 
30/11/2566 - 18/12/2566
วันที่ยื่นซอง: 
19/12/2566
วันที่เปิดซองประมูล: 
20/12/2566
ราคากลาง: 
9,989,500.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2566