อยากให้เพิ่มเส้นทางเดินรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้พิจารณาเพิ่มเส้นทางเดินรถช่วงรัชดาขาเข้า(จากวงษ์สว่าง ประชานุกูล ศาลอาญา เลี้ยวซ้ายเข้าลาดพร้าวขาออก เพราะไม่ว่าจะมาจากวงษ์สว่างหรือประชาชื่นจะไปลาดพร้าวต้องต่อรถตลอดเลยค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ