สาย 132 ไม่ฉีกตั๋ว (อีกแล้ว)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เคยร้องเรียนไปแล้วค่ะ ว่าสาย 132 ไม่ฉีกตั๋ว ซึ่งเจอหลายครั้งแล้ว เมื่อวานอีกเช่นเคย ถ้าบริษัทรถร่วมกำไรน้อยหรือขาดทุน ผู้โดยสารก็จะได้รับบริการที่ไม่ดี แต่ถ้าผู้เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการอะไร วันหลังจะได้ไม่มาร้องเรียนให้เสียเวลาแล้วค่ะ หรือเป็นนโยบายของสาย 132 ที่ไม่ฉีกตั๋ว กรุณาแจ้งด้วยค่ะ จะได้รับทราบ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 132 ไม่ฉีกตั๋วนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ