อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย-สำเพง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 2,44,503 ลงสนามหลวง ต่อสาย 1,507 ไปลงคลองถมเจริญกรุง เดินไปสำเพ็งได้ อยู่บริเวณเดียวกัน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ