สอบถามเส้นทางจากหนองแขมไปโรงพยาบาลกลางค่า

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามการเดินทางจากหนองแคไปโรงพยาบาลกลางค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 80 ลงบางแค ต่อสาย 7 ไปโรงพยาบาลกลาง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ