สาย 66 รอนานมากกกกก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถเมล์สาย 66 นานมากค่ะ เวลาที่รอกลับบ้านจะประมาณช่วงเย็นๆ แล้วมีสาย 66 สายเดียวที่ผ่าน เวลาที่รอรถ รอไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง ค่ะ อยากให้แก้ไขในเรื่องเวลาการออกรถค่ะ เพิ่มเวลาการออกรถให้มากขึ้นค่ะ คนรอรถไม่ต่ำกว่า 10 คนทุกวัน รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยนะค่ะ

เรียนผู้ ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ จัดสรรการปล่อยรถให้หมุ่นเวียนในเส้นทางไม่ให้ขาดระยะรอนาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ