คนขับรถเมล์ สูบบุหรี่ รถร่วมฯสาย 90

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ดิฉันโดยสารจาก บิ๊กซี ติวานนท์ เวลา 19.20 น. ลง ป้ายเรวดี ขณะกำลังจะลงรถเมล์ เวลา 19.43 น. คนขับรถเมล์ สูบบุหรี่ ย้ำนะคะ สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติหน้าที่ รถร่วมฯสาย 90 กรุงเทพมหานคร ตั๋วโดยสาร 204892 เลขทะเบียนท้ายรถ 10-2782 ปุ่มกดออดก็ใช้การไม่ได้ทุกปุ่มรวมทั้งประตูด้านหลังเปิดไม่ได้ถึง 90 องศา (ชำรุด) อยากให้ปรับปรุงเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ไม่ควรสูบบุหรี่ ทีวีก็รณรงค์อยู่ถึงพิษภัยของบุหรี่ ช่วยตระหนักเรื่องนี้ด้วยนะคะ และรถที่มาให้บริการควรจะมีมาตรฐานมากกว่านี้ ควรปรับปรุงด่วนนะคะ ดิฉันเจอพฤติกรรมของคนขับรถเมล์สาย 90 แบบนี้ ครั้งที่ 2 แล้วค่ะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 90 คนขับสูบบุหรี่นั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการลงโทษตามระเบียบที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบ