จากเมืองทองไปตลาดประชานิเวศน์1 ค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทางค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการใช้บริการสาย 166 ลงท่างด่วนซอยสวนเงินต่อสาย 67 ฝั่งตรงข้ามกับที่ลง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ