รถ92 ถ.พัฒนาการ อยากให้ขยายต้นทางรับผู้โดยสารด้วย เนื่องจากรถตู้ไปหน้ารามมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมเป็นนักศึกษาแห่งหนึ่ง ที่ต้องใช้บริการรถตู้จากหน้ามหาวิทยาลัยไปหน้าราม โดยปกติแล้วมีรถสาย ปอ.92 (ชั่วโมงละคันวิ่งผ่านอยู่)แต่ในตอนเช้าและเย็นถึงค่ำรถจะติดมาก จนทำให้รถ ปอ.92ขาดช่วง นักศึกษา2สถาบัน และชาวบ้านละแวกนั้นต้องแก่งแย้งขึ้นรถตู้กัน จนมีทะเลาะแย่งขึ้นรถตู้บ่อยครั้ง จึงอยากให้รถ92รับผู้โดยสารไปหน้ารามด้วยครับ เพื่อลดปัญหารถตู้บริการไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสาร และเพื่อแก้ไขปัญหาการแก่งแย่งขึ้นรถตู้ครับ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา ปล.รถสาย92สิ้นสุดที่อู่92แล้วจะไปวิ่งตามถ.พัฒนาการจากนั้นจะกลับรถผ่านหน้ามหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งมุ่งหน้าไปคลองตันแต่ระหว่างทางจะไม่สามารถรับผู้โดยสารได้

เรียนท่านผู้โดยสารรถเอกชนร่วมบริการสาย 92 ขสมก.ได้ประสานงานกับบริษัท ซี้ตี้บัส จำกัดสาย ปอ.92 ให้จัดการเดินรถไม่ขาดช่วง เพิ่มความถี่ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ผู้ใช้บริการไม่เดือดร้อน จึงเรียนมาเพื่อทราบ