การเก็บค่าบริการรถเมล์สาย 538

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ใช้บริการรถเมล์สาย 538 ขึ้นจากตรงข้ามหมู่บ้านธนินธร ไปลงอนุสาวรีย์ บางคันเก็บ 25 บาท บางคันเก็บ 27 บาท ตกลงเก็บค่าโดยสารราคาเท่าไหร่ ราคาค่าโดยสารควรจะเท่ากันไม่ใช่หรอ?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)