รถเมย์สาย 516

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
แจ้งเรื่องครับ รถเมย์แอร์ไม่มีความเย็นเลยครับพอคนขึ้นมาเยอะๆแล้วทำให้รู้สึกหายใจไม่ออก พอรถติดก็มีกลิ่นของแอร์เก่าไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรช่วยเร่งแก้ไข้ให้ด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป