ชมรถเมล 131

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
หมายเลขรถ 2-80058 และื11-8621 ชื่นชมกระเป๋าผู้ชาย พูดจาดี มีความสุภาพ มีนำ้ใจ คอยเรียกให้คนนั่งและเดินเข้าด้านใน เวลาจะลงก็คอยถามว่าลงป้ายไหน ขอชื่นชมและอยากให้ปรับตำแหน่ง ปรับเงินเดือนให้ดีขึ้นค่ะ ส่วนคนขับก้คอยจอดตามที่กระเป๋าบอก ให้รอจนกว่าคนจะลงหมด อยากให้คำชมนี้ไปถึงหูหัวหน้าอู่ด้วนนะคะ คนทำงานจะได้มีกำลังใจและกำลังเงินในการพัฒนา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป