ชื่นชมกระเป๋ารถเมล์สาย 77 (4-44004)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระเป๋ารถเมล์ผู้หญิง มีน้ำใจช่วยเหลือผู้โดยสารแม่-ลูกอ่อน กระเป๋าช่วยยกรถเข็นลงจากรถเมล์ด้วยค่ะ และช่วยผู้โดยสารสูงอายุ ยกกระเป๋าขึ้นมาบนรถ ขอชื่นชมขสมก.ที่มีพนักงานน่ารัก นิสัยดี ช่วยเหลือผู้โดยสารมากๆค่ะ อยากให้มีพนง.แบบนี้เยอะๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป