ขมทั้ง พกส.กับพขร.สาย 101

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ (1 พ.ย. 66) เวลาราวเที่ยงเศษ สาย 101 ขาไปบางแค เลขทะเบียน 12-0803 เลขข้างรถ 6-50284 ให้ความช่วยเหลือป้าแม่ค้าอายุมากแล้ว แถมยังหิ้วของพะรุงพะรังขึ้นรถและนั่งให้เรียบร้อยก่อน จึงค่อยออกรถ ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ตรงเบาะตรงประตูนั้นก็ช่วยด้วย ขอชมเชยมา ณ ที่นี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป