สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากสนามบินดอนเมืองไปสถานีขนส่งหมอชิตค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 29 หรือ 510 ลงป้ายธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่ แล้วขึ้นสาย 96,136,138 หรือ 145 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ edit reply แสดงความคิดเห็น