สอบถามราคาเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ป้ายตรงข้ามศาลเจ้าแซ่ซิ้มมาลงป้ายดาวคะนอง สาย 82 แอร์ ราคาเท่าไหร่ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)