สาย 73

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมคนขับรถเมล์สาย 73 ทะเบียน 13-1147 ขึ้นตอนประมาณเจ็ดโมงเช้ากว่าๆ ป้ายลาดพร้าว 78 คือที่ป้ายมีรถเมล์สาย 8 จอดรับส่งผู้โดยสารอยู่และบังเรา สาย 73 จึงออกเลนสอง เราจะเดินไปโบกแต่คิดว่าคนขับคงไม่เห็น แต่ปรากฎว่าคนขับชะลอจนรถเมล์สาย 8 ขับออกไป แล้วจอดรับเราค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ ขับดี ชะลอทุกป้ายรถเมล์ เยี่ยมยอด นัมเบอร์วัน กระเป๋ารถเมล์ก็น่าร้าก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป