สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รถเมล์สาย 127 วิ่งถนนราชพฤกษ์ จากไหน - ไปไหน เวลาเที่ยวแรก และเที่ยวสุดท้าย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)